Книгата Псалми (1-во тримесечие на 2024 г)

Съботноучилищни уроци

Книгата Псалми
(1-во тримесечие на 2024 г)


Отидете на всички уроци от това тримесечие
 • Урок 8

  Memory Text:
  „ Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце “ (Псалми 90:12).

 • Урок 7

  Memory Text:
  „ Ще Те хваля, Господи, между племената; ще Те славословя между народите. Защото Твоята милост е велика дори до небесата и Твоята вярност – до облаците “ (Псалми 57:9,10).

 • Урок 6

  Memory Text:
  „Заради насилието над потиснатите, заради въздишките на угнетените сега ще стана, казва Господ, ще дам закрила на онзи, който я търси “ (Псалми 12:6 – нов превод от ориг. езици).

 • Урок 5

  Memory Text:
  „ Как да пеем песента Господна в чужда земя? “ (Псалми 137:4).

 • Урок 4

  Memory Text:
  „ Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави “ (Псалми 34:17).

 • Урок 3

  Memory Text:
  „ Господ царува; облечен е с величие; облечен е Господ и опасан с мощ; също и вселената е утвърдена така, че да не може да се поклати “ (Псалми 93:1).

 • Урок 2

  Memory Text:
  „ И когато Той се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици “ (Лука 11:1).

 • Урок 1

  Memory Text:
  „ Исус им каза: Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията “ (Лука 24:44,45).

 • Книгата Псалми
  (1-во тримесечие на 2024 г)

  Книгата Псалми (1-во тримесечие на 2024 г)

Учебници за съботното училищеОтидете на ВСИЧКИ уроциХаресвате ли уебсайта на Sabbath.School? Моля, подкрепете ни, като направите дарение или друга помощ.