Великата борба (2-ро тримесечие на 2024 г)

Съботноучилищни уроци

Великата борба
(2-ро тримесечие на 2024 г)

 • Великата борба
  (2-ро тримесечие на 2024 г)

  Великата борба (2-ро тримесечие на 2024 г)
 • Урок 1

  Стих за запаметяване:
  „И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето“ (Откровение 12:7,8).

 • Урок 2

  Стих за запаметяване:
  „Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще те подпра с праведната Си десница,” (Исая 41:10)

 • Урок 3

  Стих за запаметяване:
  „Тогава Исус им каза: Още малко Светлината е между вас. Ходете, докато имате Светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.” (Йоан 12:35)

 • Урок 4

  Стих за запаметяване:
  „И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.” (Йоан 3:14, 15)

 • Урок 5

  Стих за запаметяване:
  „В сърцето си опазих Твоето слово за да не съгрешавам пред Тебе.” (Псалм 119:11)

 • Урок 6

  Стих за запаметяване:
  „Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане довека.” (Исая 40:8)

 • Урок 7

  Стих за запаметяване:
  „И в онзи ден ще кажат: Ето, Този е нашият Бог; чакахме Го - и Той ще ни спаси; Този е Господ, чакахме Го; ще се зарадваме и развеселим в спасението Му” (Исая 25:9)

 • Урок 8

  Стих за запаметяване:
  „А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.” (Евреи 8:1, 2)

 • Урок 9

  Стих за запаметяване:
  „Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исус; и змеят застана на морския пясък.” (Откровение 12:17)

 • Урок 10

  Стих за запаметяване:
  „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа” (1 Солунци 4:16, 17)

 • Урок 11

  Стих за запаметяване:
  „Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина.” (Йоан 17:17)

 • Урок 12

  Стих за запаметяване:
  „Купувай истината и не я продавай, също и мъдростта, поуката и разума.” (Притчи 23:23)

 • Урок 13

  Стих за запаметяване:
  „И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.” (Откровение 21:3, 4)

Учебници за съботното училищеОтидете на ВСИЧКИ уроциХаресвате ли уебсайта на Sabbath.School? Моля, подкрепете ни, като направите дарение или друга помощ.